MENU
Načítám...
Načítám...

Financování

Díky bohatým zkušenostem a pevné vyjednávací pozici vám kompletně zařídíme financování a hypotéku uzavřeme za nejvýhodnějších podmínek napříč celým bankovním sektorem. A co víc? Pomůžeme vám také dle potřeby prodat vaši stávající nemovitost, abyste snáze a bezpečně dosáhli vašeho vysněného bydlení…
Broker

Silný partner ve vyjednávání

Díky naší dlouholeté spolupráci s velkými bankovními ústavy se můžete spolehnout, že pro vás vyjednáme ty nejlepší podmínky vašeho financování.

Garance našich služeb

Své služby garantujeme rezervačním poplatkem, který vám v plné výši vrátíme, pokud vám nevyřídíme hypotéku a nedokážeme zajistit kompletní financování nemovitosti.

Vzor splátkového kalendáře

01
Částku ve výši 20 % celkové budoucí kupní ceny bytové jednotky vč. DPH uhradí budoucí kupující do 10 dnů ode dne uzavření SoSBK, přičemž na tuto zálohu se automaticky započítává případná kauce uhrazená budoucím kupujícím na základě rezervační smlouvy, pokud byla mezi smluvními stranami před uzavřením této smlouvy rezervační smlouva uzavřena.
02
Částku ve výši 10 % celkové budoucí kupní ceny bytové jednotky vč. DPH uhradí budoucí kupující do 21 dnů ode dne, kdy bude zahájena stavba.
03
Částku ve výši 25 % celkové budoucí kupní ceny bytové jednotky vč. DPH uhradí budoucí kupující do 21 dnů ode dne, kdy bude příslušným katastrálním pracovištěm povolen vklad vlastnického práva k novým jednotkám dle Prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, a budoucí prodávající toto písemně oznámí budoucímu kupujícímu.
04
Částku ve výši 20 % celkové budoucí kupní ceny bytové jednotky vč. DPH uhradí budoucí kupující do 21 dnů ode dne, kdy bude v bytové jednotce dokončena výstavba vnitřních zdí a budou provedeny hrubé rozvody elektřiny, vody a kanalizace, a budoucí prodávající tuto skutečnost oznámí budoucímu kupujícímu.
05
Částku ve výši 20 % celkové budoucí kupní ceny bytové jednotky vč. DPH uhradí budoucí kupující do 21 dnů ode dne, kdy bude dokončena fasáda bytového domu a budou provedeny kompletace vnitřních instalací a omítky bytové jednotky a budoucí prodávající tuto skutečnost oznámí budoucímu kupujícímu.
06
Zbývající část celkové budoucí kupní ceny do 10 dnů ode dne, kdy bude příslušným stavebním úřadem vydán kolaudační souhlas, kterým bude povoleno trvalé užívání Bytového domu a Bytové jednotky.
Jedná se o modelový případ financování, kdy nejvhodnější variantu najdeme přímo Vám na míru. Pro bližší informace o financování nás proto neváhejte kontaktovat.

Investice do nemovitosti
s pravidelným výnosem

Garden Gouse Bory představuje vysoký standard daný koncepcí i místem, vhodný také jako investiční bydlení. Bezprostřední blízkost Západočeské univerzity přináší možnost investovat do nájemního bydlení pro studenty či zhodnotit peníze prostřednictvím startovacího bydlení pro své děti již od vysokoškolských let.
Navrhneme investiční řešení
vám na míru.
Kontaktujte nás
01
Propočet
Doporučíme vám aktuální tržní cenu nájemného a vypočítáme roční výnos.
02
Koupě bytu
Zajistíme kompletní proces koupě bytu včetně hypotečního financování.
03
Pronájem
Zajistíme obsazení bytu prověřeným nájemníkem případně i správu bytu.
04
Výnos
Byt vám ponese pravidelný měsíční výnos a bude se v čase zhodnocovat.
Navrhneme investiční řešení
vám na míru.
Kontaktujte nás
Tento web používá pouze soubory cookies
nutné k provozu. Další informace